Studio
Emma Dahlqvist
Textil- och materialdesign.

 
Studio Emma Dahlqvist arbetar med experimentell textil materialutveckling, mönsterformgivning och koncept för textila produkter och miljöer.